PHIM BỘ
Lực Lượng Hải Quan (2000) A Matter Of Customs (2000)
Đại Tần Đế Quốc 1 (2009) The Qin Empire 1 (2009)
Màu Của Nước Mắt (2015) The Wife's Lies (2015)
Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (2014) A Legend Of Chinese Immortal (2014)
Những Người Bạn (2016) House Of Spirits (2016)
Đệ Tử Hoàng Phi Hồng (1993) Wong Fei Hung Returns (1993)
Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu (2020) Begin Again (2020)
Thẩm Phán Ác Ma (2021) The Devil Judge (2021)
Kỳ Án Nhà Thanh - Gối Thần Kỳ Án 1 (2006) A Pillow Case Of Mystery (2006)
Thư Ký Kim Sao Thế (2018) What's Wrong With Secretary Kim (2018)
Sanh Tử Tụng - Sự Thật Vô Hình (1994) The Intangible Truth (1994)
Ẩm Mã Giang Hồ (1987) The Conspiracy (1987)
Quỷ Cốc Tử (2021) For The Holy Guiguzi (2021)
Long Môn Phi Giáp (2015) Flying Swords Of Dragon Gate (2015)
Bất Lão Truyền Thuyết (1997) Immortal Love (1997)
Đấu Phá Thương Khung (2017) Fights Break Sphere (2017)
Truyền Thuyết Hồ Ly (2016) Green hill Fox Legend (2016)
Nhịp Điệu Cuồng Nhiệt (2022) Savage Rhythm (2022)
Trường An Như Cố (2021) One And Only (2021)
Kẻ Thế Vai (2017) Doppelganger (2017)
Chòm Sao Tình Yêu (2010) Cupid Stupid (2010)
Diêm Vương Truyền Kỳ (1995) The King Of Hades (1995)
Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam 4 (2009) The Bronze Teeth 4 (2009)
Bản Tình Ca Mùa Đông (2002) Winter Sonata (2002)
Sự Thật Khó Tin (2019) Unbelievable (2019)
Thiên Tử Đồ Long (1994) The Ching Emperor (1994)
Cảnh Sát Mới Ra Trường (1984) Police Cadet (1984)
Bức Màn Bí Mật Phần 2 (2002) Witness To A Prosecution 2 (2002)
Ba Kiếp Nhân Duyên (2020) Eternal Love Of Dream (2020)
Lục Phiến Môn (2016) The Legend Liu Shan Men (2016)
Thợ Săn Ma Túy (2018) The Drug Hunter (2018)
Thiết Huyết Đại Kỳ Môn (1989) The Sect Of Blood And Iron (1989)
Tung Hoành Tứ Hải (1999) Flaming Brothers (1999)
Yêu Con Gái Của Kẻ Thù (2014) Road To The North (2014)
Bình Tung Hiệp Ảnh (2003) Heroic Legend (2003)
Độn Giáp Kỳ Binh - Kỳ Môn Độn Giáp (1988) Brothers Under The Skin (1988)