PHIM BỘ
Cẩm Tú Nam Ca (2020) The Song Of Glory (2020)
Nhân Chứng Rắc Rối (2020) The Witnessi (2020)
Không Thích Hẹn Hò Nhưng Sợ Cô Đơn (2020) Lonely Enough To Love (2020)
Nữ Thế Tử (2020) The Heiress (2020)
Kiểm Toán Viên (2019) The Banker (2019)
Hồng Hài Nhi (2005) The Red Kid (2005)
Ba Kiếp Nhân Duyên (2020) Eternal Love Of Dream (2020)
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020) Love And Redemption (2020)
Mục Tiêu Cuối Cùng (1987) A Friend In Need (1987)
Sự Trả Thù Hoàn Hảo (2019) Gracious Revenge (2019)
Quyến Luyến Giang Hồ (2019) Lovely Swords Girl (2019)
Nữ Phi Công Xinh Đẹp (2012) Take Care Of Us, Captain (2012)
Trộm Long Tráo Phụng - Tuyệt Sắc Song Kiều (2000) Stealing Dragon Exchanging Phoenix (2000)
Trò Chơi Vương Quyền 7 (2017) Game Of Thrones 7 (2017)
Trò Chơi Vương Quyền 6 (2016) Game Of Thrones 6 (2016)
Trò Chơi Vương Quyền 4 (2014) Game Of Thrones 4 (2014)
Trò Chơi Vương Quyền 3 (2013) Game Of Thrones 3 (2013)
Trò Chơi Vương Quyền 2 (2012) Game Of Thrones 2 (2012)