PHIM BỘ
Bắt Lấy Thiên Thần (2014)
Long Môn Phi Giáp (2015) Flying Swords Of Dragon Gate (2015)
Câu Chuyện Huyền Ảo (2004) The Zone Or Fantasy Trend (2004) TVB