PHIM BỘ
Đường Vào Vô Tận (1999) Road To Eternity (1999)
Đối Mặt - Song Diện Giai Nhân (1999) Face To Face (1999)
Đường Đời Muôn Vạn Nẻo (1985) The Rough Ride (1985)
Lang Nha Bảng (2015) Nirvana In Fire (2015)
Không Khoan Nhượng (2013) Sniper Standoff (2013)
Hiệp Nữ Phá Thiên Quan (2000) Treasure Venture (2000)
Hoàng Hậu Cuối Cùng (2018) The Last Empress (2018)
Sở Lưu Hương Tân Truyện (2012) The Legend Of Chu Liu Xiang (2012)
Gia Vị Cuộc Đời - Ẩm Thực Cuộc Sống (2009) The Stew Of Life (2009)
Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương (2013) Flowers In Fog (2013)
Con Tàu Y Đức (2017) Hospital Ship (2017)
Tân Bao Thanh Thiên (1995) Justic Pao (1995)
Ma Tổ (2012) Mazu (2012)
Ngạo Thế Tuyệt Kiếm - Kiếm Thần Bất Bại (1991) The Noble Conflict (1991)
Bình Tung Hiệp Ảnh (2003) Heroic Legend (2003)
Ma Giới - Bảo Ngọc Long Châu (2005) Mo Jie (2005)
Ma Đao Hiệp Tình (1993) All About Tin (1993)
Lửa Tình Rực Cháy - Liệt Hỏa Ân Tình (1994) Heartstrings (1994)