PHIM BỘ
Giải Mã Kỳ Án 2 (2009) Fringe 2 (2009)
Giải Mã Kỳ Án 3 (2010) Fringe 3 (2010)
Giải Mã Kỳ Án 4 (2011) Fringe 4 (2011)
Khu Vườn Bí Mật (2010) Secret Garden (2010)
Thế Giới Ma Quái (2020) Sweet Home (2020)
Lộc Đỉnh Ký (2020) The Deer And The Cauldron (2020)
Hơn Cả Tình Bạn (2020) More Than Friends (2020)
Thợ Săn Tâm Trạch (2020) Psych Hunter (2020)
Tín Hiệu (2016) Signal (2016)
Lời Sám Hối Muộn Màng (2020) Brutally Young (2020)
Bridgerton 1 (2020) Bridgerton 1 (2020)
Cá Mập Cũng Biết Yêu (2020) The Wonder Woman (2020)
Chiến Độc (2020) White War (2020)
Thiếu Lâm Vấn Đạo (2017) The Great Shaolin (2017)
Yên Vân Đài (2020) The Legend Of Xiao Chuo (2020)
Say Nắng (2019) Home For Summer (2019)
Sóng Gió Gia Tộc 3 (2017) Heart And Greed 3 (2017)
Đấu Phá Thương Khung (2017) Fights Break Sphere (2017)