PHIM BỘ
Nhiệt Huyết Đồng Hành (2020) Forward Forever (2020)
Nhử Mồi - Mê Võng (2020) On-lie Game (2020)
Mật Danh Iris (2009) Iris (2009)
Nữ Hoàng Báo Thù (2017) The Queen (2017)
Sửu Phi Giá Đáo (2020) My Dear Destiny (2020)
Giải Mã Kỳ Án 1 (2008) Fringe 1 (2008)
Giải Mã Kỳ Án 2 (2009) Fringe 2 (2009)
Giải Mã Kỳ Án 3 (2010) Fringe 3 (2010)
Giải Mã Kỳ Án 4 (2011) Fringe 4 (2011)
Khu Vườn Bí Mật (2010) Secret Garden (2010)
Thế Giới Ma Quái (2020) Sweet Home (2020)
Lộc Đỉnh Ký (2020) The Deer And The Cauldron (2020)
Hơn Cả Tình Bạn (2020) More Than Friends (2020)
Thợ Săn Tâm Trạch (2020) Psych Hunter (2020)
Tín Hiệu (2016) Signal (2016)
Lời Sám Hối Muộn Màng (2020) Brutally Young (2020)
Bridgerton 1 (2020) Bridgerton 1 (2020)
Cá Mập Cũng Biết Yêu (2020) The Wonder Woman (2020)