PHIM BỘ
Chỉ Tiêm Thiếu Niên - Mộng Huyễn Tây Du (2021) The Player (2021)
Di Sản Mộc Tinh (2021) Jupiters Legacy (2021)
Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu (2020) The Rebel Princess (2020)
Học Viện Sát Thủ 1 (2019) Deadly Class (season 1) (2019)
Trường Luật (2021) Law School (2021)
Người Đến Từ Triều Châu (1997) Triều Châu Đại Hán (1997)
Linh Lung (2021) The Blessed Girl (2021)
Xã Hội Thượng Lưu (2015) High Society (2015)
Mùa Xuân Quanh Ta (2017) Dal Soon's Spring (2017)
Vật Trong Tay (2020) The Confidence (2020)
Vẻ Đẹp Đích Thực (2020) True Beauty (2020)
Bác Sĩ Ngoài Hành Tinh 1 (2021) Resident Alien 1 (2021)
Công Chúa Khó Gần (2020) Mr. Queen (2020)
Hữu Phỉ (2020) Legend Of Fei (2020)
Người Yêu Của Tôi Là Gián Điệp (2020) The Spies Who Loved Me (2020)
Tinh Yêu Diệu Kỳ (2016) Fantastic (2016)
Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 (2009) Curious Detective 2 / D.i.e Again 2 (2009)
Trò Chơi Vương Quyền 8 (2019) Game Of Thrones 8 (2019)