PHIM BỘ
Kế Hoạch A (2007) Project A (2007)
Thiên Kiếm Tuyệt Đao (1989) Paragon Of Sword Knife (1989)
Thái Cực Tôn Sư (1997) The Master Of Tai Chi (1997)
Tiềm Hành Truy Kích (2011) Lives Of Omission (2011)
Lão Cửu Môn (2016) The Mystic Nine (2016)
Trạng Sư Hồ Đồ (2002) A Case Of Misadventure (2002)
Sư Tử Hà Đông (1996) Mutual Affection (1996)
Đặc Cảnh Phi Long (2002) Police Special Force (2002)
Đại Tướng Trịnh Thành Công (2000) Zheng Cheng Gong (2000)
Cô Tinh Kiếm Khách (1994) The Lone Star Swordsman (1994)
Cơ Hội Mong Manh (2002) Slim Chances (2002)
Vương Quốc Thây Ma (2019) Kingdom (2019)
Lò Võ Thiếu Lâm - Võ Bá Thiếu Lâm (1993) Heroes From Shaolin (1993)
Cát Tinh Báo Hỷ (1988) The Legend Of Master Chan (1988)
Kim Đồng Ngọc Nữ (1990) In The Realms Of Joy (1990)
Mộng Hồi Đại Thanh (2019) Dream Back To The Qing Dynasty (2019)
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ (2018) Siege In Fog (2018
Sứ Đồ Hành Giả 3 - Mất Dấu 3 (2020) Line Walker - Bull Fight (2020)