PHIM BỘ
Bắc Đẩu Song Hùng (1983) Angels And Devils (1983)
Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ (1999) Ten Tigers Of Guangdong (1999)
Nhân Vật Phong Vân (1992) The Key Man (1992)
Khi Nhà Vua Yêu (2017) The King Loves (2017)
Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất (2019) My Girlfriend Is An Alien (2019)
Người Hùng Đảo Bình Châu (1998) Rural Hero (1998)
Kế Hoạch A (2007) Project A (2007)
Thiên Kiếm Tuyệt Đao (1989) Paragon Of Sword Knife (1989)
Thái Cực Tôn Sư (1997) The Master Of Tai Chi (1997)
Tiềm Hành Truy Kích (2011) Lives Of Omission (2011)
Lão Cửu Môn (2016) The Mystic Nine (2016)
Trạng Sư Hồ Đồ (2002) A Case Of Misadventure (2002)
Sư Tử Hà Đông (1996) Mutual Affection (1996)
Đặc Cảnh Phi Long (2002) Police Special Force (2002)
Đại Tướng Trịnh Thành Công (2000) Zheng Cheng Gong (2000)
Cô Tinh Kiếm Khách (1994) The Lone Star Swordsman (1994)
Cơ Hội Mong Manh (2002) Slim Chances (2002)
Vương Quốc Thây Ma (2019) Kingdom (2019)