PHIM BỘ
Tân Tuyệt Đại Song Kiều (2020) Handsome Siblings (2020)
Trả Lại Thế Giới Cho Em (2019) Return The World To You (2019)
Túy Linh Lung (2017) Lost Love In Times (2017)
Chiến Nào Ma Kia (2016) Let's Fight Ghost (2016)
Hạo Lan Truyện (2019) The Legend Of Haolan (2019)
Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì (2020) The Uncanny Counter (2020)
Người Vợ Đa Năng (2019) Wonder Woman (2019)
Phượng Hoàng Vô Song (2017) Legend Of Heavenly Tear: Phoenix Warriors (2017)
Thức Tỉnh (2020) Awaken (2020)
Thiên Ý Chi Tần Thiên Bảo Giám (2018) Hero's Dream (2018)
Phượng Mưu Hoàng Kế (2017) The Princess Wei Young (2017)
Bộ Đôi Công Lý (2020) Delayed Justice (2020)
Đại Đường Nữ Pháp Y (2020) Miss Truth (2020)
Những Người Bạn (2016) House Of Spirits (2016)
Ông Xã Vạn Tuế (2010) My Better Half (2010)
Lang Điện Hạ (2020) The Wolf (2020)
Thần Thoại (2010) The Myth (2010)
Bạn Gái 99 Điểm (2020) My Girl (2020)