PHIM BỘ
Sơn Thành Lạc Hoan (1991) Glittering Fortune (1991)
Tuổi Thanh Xuân (2014)
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 2 (2017) Mr. Bodyguard 2 (2017)
Du Kiếm Giang Hồ (2006) Vagabond Vigilante (2006)
Bông Hồng Thép (2019) Daybreak (2019)
Vô Gian Đạo (2016) Infernal Affairs (2016)
Truyện Anh Hùng Phật Sơn (1981) Kungfu Master Of Fat Shan (1981)
Cuộc Đời Qua Ống Kính (1986) The Movie Maze (1986)
Bảo Vệ Vị Vua Rồng (2019) Blessing Of The Sea (2019)
Cùng Nhau (covid-19) (2020) Together (2020)
Sáng Như Trăng Trong Mây (2021) Bright As The Moon (2021)
Thái Cực Tôn Sư (1997) The Master Of Tai Chi (1997)
Thời Thiếu Nữ Của Cô Ấy (2019) Girlie Days (2019)
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu (2015) Detectives And Doctors (2015)
Đại Thích Khách (1997) The Hitman Chronicles (1997)
Cuộc Tình Vạn Dặm - Vạn Nẻo Đường Tình (1995) Down Memory Lane (1995)
Thần Y Hiệp Lữ (2004) Miracle Healers (2004)
Thiên Long Bát Bộ: Hư Trúc Truyền Kỳ (1982) Demi Gods And Semi Devils (1982)
Lộc Đỉnh Ký (2008) Royal Tramp (2008)
Nhất Đen Nhì Đỏ 1 (1991) Who Is The Winner (1991)
Lớp Trưởng Đại Nhân (2017) The Big Boss (2017)
Mục Tiêu Cuối Cùng (1987) A Friend In Need (1987)
Đại Tướng Trịnh Thành Công (2000) Zheng Cheng Gong (2000)
Công Chúa Giá Đáo (2010) Can't Buy Me Love (2010)
Thần Quyền Vô Địch (2000) The Kung Fu Master (2000)
Như Ý Phương Phi (2020) The Blooms At Ruyi Pavilion (2020)
Trận Chiến Tham Ô - Liêm Chính Hành Động Tổ (1996) Wars Of Bribery (1996)
Đại Hồng Kông (1985) The Battle Among The Clans (1985)
Tứ Giác Tình Yêu (2011) 4 In Love (2011)
Bảo Tiêu 2: Người Tình Hiệp Khách (1998) Bodyguards Cryptic Crystal (1998)
Trò Chơi Con Mực (2021) Squid Game (2021)
Đấu Trí (2008) Catch Me Now (2008)
Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước (2022) Ms. Cupid In Love (2022)
Thần Thoại (2010) The Myth (2010)
Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết (2004) The Handsome Siblings (2004)
Phi Hổ Lôi Đình Cực Chiến 2 (2019) Flying Tiger 2 (2019)