PHIM BỘ
Trò Chơi Vương Quyền 1 (2011) Game Of Thrones 1 (2011)
Đại Tần Đế Quốc 1 (2009) The Qin Empire 1 (2009)
Lưỡng Kiếp Nhân Duyên (2020) The Love Lasts Two Minds (2020)
Đại Tần Đế Quốc 2 - Chí Thiên Hạ (2012) The Qin Empire 2 (2012)
Khởi Nghiệp (2020) Start-up (2020)
Kỳ Hồn (2020) Hikaru No Go (2020)
Đại Tần Đế Quốc 3 - Quật Khởi (2017) The Qin Empire 3 (2017)
Lang Quân 100 Ngày (2018) 100 Days My Prince (2018)
Phượng Lệ Cửu Thiên (2020) Renascence (2020)
Cửu Quỷ Hồ Truyện - Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (2020) Tale Of The Nine Tailed (2020)
Truyền Thuyết Phi Đao (2016) The Legend Of Flying Daggers (2016)
Vợ Tôi Là Đặc Công (2020) Go! Go! Go! Operation C9 (2020)
Tuổi 20 (2020) Twenty-twenty (2020)
Thám Tử Zombie (2020) Zombie Detective (2020)
Cách Mạng Tình Yêu (2020) Love Revolution (2020)
Đại Náo Kim Các Tự - Tiểu Tử Tinh Linh (2001) Smart Kid (2001)
Trường An Nặc (2020) The Promise Of Chang An (2020)
Thâu Tâm Họa Sư (2020) Oh! My Sweet Liar! (2020)