PHIM BỘ
Thu Hương Và Đường Bá Hổ (2010) In The Eye Of The Beholder (2010)
Đông Cung Tây Lược (2012) Queens Of Diamonds And Hearts (2012)
Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh (2021) Love Scenery (2021)
Phúc Lưu Niên (2022) Lost Track of Time (2022)
Thái Cực Trương Tam Phong 2 - Du Hiệp Trương Tam Phong (1981) Tai Chi Master 2 (1981)
Thái Cực Trương Tam Phong (1980) Tai Chi Master (1980)
Sải Bước Tiến Lên (2021) The Runner (2021)
Tình Yêu Không Ranh Giới (2021) Beauty And The Boss (2021)
Lực Lượng Phản Ứng (2021) Armed Reaction (2021)
Thiên Cổ Quyết Trần (2021) Ancient Love Poetry (2021)
Nghịch Thiên Kỳ Án (2021) Sinister Beings (2021)
Vị Ngọt Của Máu (2021) The Sweet Blood (2021)
Thượng Dương Phú (2021) The Rebel Princess (2021)
Tài Xế Taxi 1 (2021) Taxi Driver 1 (2021)
Bách Linh Đàm (2021) Bai Ling Tan (2021)
Đừng Phiền Tôi Học (2021) Don't Think Of Interrupting My Studies (2021)
Chí Khí Bay Cao (2021) New Horizon (2021)
Trường An Như Cố (2021) One And Only (2021)